Korzyści i zalety
dachów zielonych

JESTEŚ TUTAJ:
Strona główna / Dachy zielone / Korzyści i zalety dachów zielonych

Architekci
wiedzą

Architekci wiedzą, że dachy zielone czynią nasze miasta bardziej ludzkimi i zwiększają powierzchnię biologicznie czynną. Urzędnicy ds. Planowania często określają zielone dachy jako warunek uzyskania pozwolenia na budowę.

Użytkownicy domów
wiedzą

Użytkownicy domów wiedzą, że zieleń skutecznie ochrania dach. Przede wszystkim przed dużymi wahaniami temperatury. Podczas gdy dach z posypką żwirową musi wytrzymywać temperatury od +38°C do -20°C, to dla dachu zielonego różnica temperatur wynosi tylko 30°C. Dach zielony jest także odporny na szkodliwe działanie promieni UV i uszkodzenia mechaniczne. Ponadto zimą powinno być mniejsze zużycie energii na ogrzewanie, a latem - większe chłodzenie pod dachem. Użytkownicy domów wiedzą, że dach zielony jest opłacalny dla ich mieszkań.

Definicja powierzchni
biologicznie czynnej

W świetle obowiązujących przepisów Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w Dziale I Przepisy ogólne §3 p.22 cyt. „powierzchni terenu biologicznie czynnej – rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2”. Można uznać rozwiązanie umieszczenia powierzchni biologicznie czynnej na pionowych ścianach pod warunkiem zastosowania technologii zapewniającej systemowe rozwiązanie nawadniania ścian a powierzchnia minimalna takiego rozwiązania nie może być mniejsza niż 10 m2.
TOP
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pusty